MVV

 • De MVV procedure

  Als je als Nederlander in Nederland samen wilt wonen met een buitenlandse partner, moet je een MVV procedure doorlopen. We krijgen veel vragen over deze procedure. Op deze pagina geven we stapsgewijs aan hoe deze procedrue er globaal uitziet. De stappen hoeven niet precies in deze volgorde gezet worden. Dit is slechts een indicatie.

  Stap 1: Bestudeer alle eisen

  Bekijk goed aan welke eisen je moet voldoen. Dat kun je zien op deze pagina. Bestudeer deze informatie grondig.

  Stap 2: Bereid voor op het examen

  Eén van de eisen is dat de buitenlandse partner het “Basisexamen Inburgering” haalt op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Je partner zal zich voor moeten bereiden op dit examen. Volg onze cursus of bereid voor met zelfstudie.

  Stap 3: Verzamel alle benodigde documenten

  Verzamel alle benodigde documenten. Denk aan geldigheidsdata, aan apostilles en aan vertalingen!

  Stap 4: Meld je aan voor het examen

  Meld je aan voor het Basisexamen Inburgering.

  Stap 5: Haal het examen en wacht op de uitslag

  Haal het examen en wacht op uitslag van het examen. Dit kan tot acht weken duren.

  Stap 6: Dien de MVV aanvraag in

  Dien de MVV aanvraag in. Dat kan online met DigiD. Zie ook de informatie van stap 1.

  Stap 7: Wacht op uitslag van de MVV aanvraag

  Wacht op uitslag van de MVV aanvraag. Dit kan maximaal drie maanden duren.

  Stap 8: Kom naar Nederland!

  Zodra het MVV is toegekend, kan je buitenlandse partner het MVV-visum ophalen op dezelfde ambassade als waar het examen is afgelegd. Hierna kan je partner naar Nederland komen.

  Stap 9: Inburgeringsplichtig en dan?

  Zodra je partner in Nederland is kan er een verblijfsvergunning aangevraagd worden. Vanaf dat moment is je partner inburgeringsplichtig. Jullie worden daar vanzelf door DUO over geïnformeerd. “Inburgeringsplichtig” betekent, dat binnen drie jaar een Nederlands taalniveau behaald moet worden van minimaal A2. Wij kunnen hierbij helpen. Lees meer over het voldoen aan de inburgeringsplicht.