Algemene voorwaarden

 • Artikel 1. Definities

  • Contactpersoon: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de contactpersoon aan de cursus deelneemt.
  • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

  Artikel 2. Aanmelding

  • Met het aanmeldformulier op de website kan worden aangemeld voor de cursussen van “Ik wil naar Nederland”.
  • Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving.
  • De maximale groepsgrootte van een cursus is twaalf cursisten.

  Artikel 3. Betaling

  • Na aanmelding ontvangt de contactpersoon, binnen 3 werkdagen, per mail een bevestiging van aanmelding. Daarin is o.a. het cursusgeld en de bankgegevens van “Ik wil naar Nederland” vermeld. Tenzij anders overeengekomen, dient het cursusgeld voorafgaand aan de start van de cursus, te zijn voldaan.
  • Na ontvangst van het cursusgeld krijgt de contactpersoon per mail een bevestiging van het ontvangst van het cursusgeld.
  • Tenzij anders is vermeld, is de cursusprijs inclusief alle benodigde leermiddelen voor de cursus.
  • Voor de MVV cursus geldt een vroegboekkorting mits het cursusbedrag een maand voor aanvang van de cursus is voldaan.

  Artikel 4. Annulering door de contactpersoon

  • Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de cursus kosteloos geannuleerd worden.
  • Tot een maand voor aanvang van de eerste cursusdag (met inachtneming van de bedenktermijn van 14 dagen) kan de cursus door de contactpersoon geheel kosteloos geannuleerd worden. Eventueel betaald cursusgeld wordt door “Ik wil naar Nederland” volledig vergoed.
  • Bij annulering vanaf vier weken tot een dag voor aanvang van de eerste cursusdag (met inachtneming van de bedenktermijn van 14 dagen) is annulering mogelijk tegen een betaling van 50% van de cursuskosten. Eventueel betaald cursusgeld wordt door “Ik wil naar Nederland” vergoed tot een bedrag van 50% van het cursusgeld.
  • Bij annulering later dan een dag voor aanvang van de eerste cursusdag (met inachtneming van de bedenktermijn van 14 dagen) zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

  Artikel 5. Annulering door “Ik wil naar Nederland”

  • “Ik wil naar Nederland” behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de cursus te annuleren. “Ik wil naar Nederland” zal u hiervan in ieder geval één week voor cursusdatum op de hoogte brengen. Eventuele betaald cursusgeld zal door “Ik wil naar Nederland” binnen één week worden teruggestort.

  Artikel 6. Korting voor vervolgcursussen

  • Cursisten die deelnemen aan cursussen van “Ik wil naar Nederland” krijgen 100 euro korting op het cursusgeld bij de vervolgcursussen van “Ik wil naar Nederland”.

  Artikel 7. Vertrouwelijkheid

  • Zowel cursisten als “Ik wil naar Nederland” gaan vertrouwelijk om met elkaars informatie of informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze vertrouwelijk is.