Ik wil naar Nederland

Toets Gesproken Nederlands

Toets Gesproken Nederlands De Toets Gesproken Nederlands is het tweede deel van het inburgeringsexamen buitenland.

In dit deel wordt gekeken of je in normaal tempo gesproken Nederlands kan verstaan en daarop kan reageren.

De Toets Gesproken Nederlands bestaat uit 5 onderdelen:
  1. Zinsrepetitie (zinnetjes nazeggen). Je krijgt 12 losse zinnen te horen en moet deze zinnen nazeggen. De zinnen variëren in lengte tussen 3 en 13 woorden. De aangeboden zinnen worden steeds iets moeilijker.
  2. Korte vragen. Je krijgt 14 korte vragen te horen en moet de vragen beantwoorden met een enkel woord of een kort zinnetje.
  3. Nogmaals zinsrepetitie (zinnetjes nazeggen).
  4. Tegenstellingen. Je hoort een woord en moet een woord met de tegenovergestelde betekenis noemen. Zo moet je 10 tegenstellingen noemen.
  5. Verhalen navertellen. Je hoort twee korte verhaaltjes en je moet deze verhaaltjes zo goed mogelijk navertellen. Dit onderdeel levert geen punten op voor de toets, het wordt gebruikt om de toets verder te ontwikkelen.
Om een voldoende te halen moet je een score behalen die aantoont dat je minimaal een beheersingsniveau hebt op A1 niveau. Dit betekent, dat je van de in totaal 80 punten, 26 punten moet halen.

Toetsscore volgens rapportageschaal TGN CEF-niveau: Lees meer.

Score
Niveau
80
C2
68-79
C1
57-67
B2
47-56
B1
37-46
A2
26-36
A1
16-25
A1-min
10-15
Lager dan A1-min


De uitslag van het examen wordt voor 75% bepaald door de nazegzinnen.

Luister hier naar een voorbeeld van de TGN.

We kunnen je voorbereiden op het examen. Meld je aan voor de cursus.